Ramowy rozkład dnia

5:30 - 6:30

Schodzenie się dzieci w grupie łączonej, zabawy swobodne.

6:30 - 8:00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, kontakty indywidualne z rodzicami.

Realizacja podstawy programowej

8:00 - 8:30

Zabawy i zajęcia zorganizowane.

8:30 - 8:35

Ćwiczenia poranne.

8:35 - 8:45

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:45 - 9:05

Śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:05 - 9:15

Czynności higieniczne.

9:15 - 10:15

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową . Zabawy twórcze, ruchowe, stymulujące rozwój dzieci.

10:15 - 11:30

Pobyt na świeżym powietrzu lub zabawy ruchowe w sali- spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe. Zabawy w języku obcym nowożytnym – j. angielski.

10:30 - 11:40

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe.

11:40 - 12:10

Obiad – pełnienie dyżurów, kultura spożywania posiłków.

12:10 - 12:20

Czynności higieniczno-sanitarne.

12:20 - 13:00

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie bajek oraz muzyki relaksacyjnej.

13:00 - 14:00

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi – o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci- religia, zajęcia z robotyki i kodowania, zajęcia plastyczne, sensoryczne i rytmika.

14:00 - 14:15

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:15 - 14:40

Podwieczorek.

14:40 - 16:00

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy w sali.

16:00 - 16:30

Zabawy swobodne w grupach, rozchodzenie się dzieci do domu.

Skip to content