Historia przedszkola

Przedszkole Nr 3 w Zawadzkiem zostało założone w roku 1950. Placówka znajdowała się przy ulicy Opolskiej 12. Budynek nie należał do Gminy Zawadzkie, był własnością tutejszej Huty „Andrzej”. Pierwszym dyrektorem nowo powstałej placówki, tworzącym jej zręby w trudnych latach powojennych, została pani Regina Bednorz. Przedszkole pod jej kierownictwem cieszyło się bardzo dobrą opinią w środowisku. Kolejni dyrektorzy Przedszkola Nr 3, pani mgr Anna Trepka i pani Maria Czarny, utrzymywali równie wysoki jego poziom. Na pozytywny wizerunek przedszkola ogromny wpływ mieli również nauczyciele, którzy byli sercem oddani pracy z dziećmi m.in.: pani Maria Szczepanik, pani Jadwiga Cytacka i Zofia Ginał. Należy też podkreślić niebagatelną rolę rodziców, ich zaangażowanie, aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola.

W 1998 r Huta „Andrzej”, do której należał budynek wniosła o zwrot obiektu, ponieważ chciała zagospodarować go zgodnie z własnymi potrzebami. Dalsze funkcjonowanie przedszkola w tym miejscu było więc niemożliwe. Władze gminy postanowiły o przeniesieniu przedszkola do budynku Żłobka Miejskiego w Zawadzkiem przy ulicy Harcerskiej 7. Przedmiotowa decyzja została podjęta ze względu na fakt, że żłobek wykorzystywał jedynie 40% miejsca, co powodowało wzrost kosztów jego utrzymania. Podczas tej reorganizacji została zmieniona forma organizacyjna z Przedszkola Hutniczego na zakład budżetowy o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem. Uchwalono nowy statut, który regulował pracę połączonych placówek. W 2001 r do naszego przedszkola dołączono kolejną grupę dzieci ze zlikwidowanego Przedszkola Publicznego nr 1 przy ulicy Dębowej. Na czele stanęła pani dyrektor mgr Danuta Kozłowska. Funkcję tę piastowała do roku 2011.

Od 1 września 2011 r. placówką kieruje pani mgr Renata Grzybek. Początkowo pracę dydaktyczno- wychowawczą w trzech oddziałach przedszkolnych sprawowały: mgr Aneta Marczyńska, mgr Józefa Zadrożna, mgr Irena Kaliciak, mgr Marta Hetmaniak, mgr Agnieszka Pruska i mgr Małgorzata Pilawa- Grycan. Natomiast grupę Żłobkową prowadziły opiekunki dziecięce: Lidia Michalik, Grażyna Kisiołek i Gabriela Szumska.

W marcu 2018 r. część dzieci z oddziału żłobkowego została przeniesiona do nowego budynku Żłobka Publicznego w Zawadzkiem przy ul. Powstańców Śląskich 1, a od września 2018 r. wygaszony został oddział żłobkowy.  Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w przedszkolu powstał czwarty oddział przedszkolny.

Obecnie pracę dydaktyczno – wychowawczą w placówce prowadzą: mgr Aneta Marczyńska, mgr Józefa Zadrożna, mgr Irena Kaliciak, mgr Marta Hetmaniak, mgr Agnieszka Pruska, mgr Anna Procel, mgr Anna Adamska oraz mgr Zuzanna Jarząbek. Nasza placówka spełnia oczekiwania rodziców, jesteśmy otwarci na ich propozycje i współpracę, a zadowolenie i uśmiech naszych wychowanków są najlepszą oceną naszych działań.

Skip to content