Ważne dokumenty

h

Statut Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

h

Regulamin organizowania spacerów i wycieczek

h

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

h

Procedury Bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem

h

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

h

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem

h

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

h

Procedury Covid-19

Skip to content