Super User

CZERWIEC

 Czerwiec

MAJ

 Maj

PROJEKT

RADOSNE PRZEDSZKOLA GMINY ZAWADZKIE

 

Info    Zapytania 

Logotypy

Zamówienia - zapytania cenowe

ZAPYTANIA CENOWE


Zapytanie cenowe 1/PP-3/2017

Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem zaprasza

do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż okien wraz z parapetami w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem

Żłobkowym w Zawadzkiem w ramach projektu „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie” współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020.

1. Zapytanie cenowe

2. Formularz oferty

 

Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem informuje,

iż dokonano wyboru oferty na zakup, dostawę i montaż okien wraz z parapetami w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3

z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem w ramach projektu  „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Zapytanie cenowe 2/PP-3/2017

Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem zaprasza

do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wykładziny obiektowej w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem

Żłobkowym w Zawadzkiem w ramach projektu „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie” współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020.

1. Zapytanie cenowe

2. Formularz oferty

 

Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem informuje,

iż dokonano wyboru oferty na zakup, dostawę i montaż wykładziny obiektowej w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3

z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem w ramach projektu  „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Logotypy

Informacje o projekcie

Beznazwy 1

 

 Projekt obejmuje następujące działania:

1) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      - „Mali ogrodnicy”- zajęcia edukacji przyrodniczej i praktyczne działanie,

      - "Teatralna sztuka przedszkolaków szuka" - zajęcia edukacji teatralnej,

      - zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej,

      - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, teatralnych i terapeutycznych,

   ■ dostosowanie miejsc edukacji do potrzeb dzieci niepełnosprawnych:

      - adaptacja pomieszczeń na toaletę dla dzieci w grupie integracyjnej,

      - modernizacja gabinetu terapeutycznego.

      - zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego,

      - zakup urządzeń rekreacyjnych do ogrodu przedszkolnego,

   ■ udział 2 nauczycielek w kursie Integracji Sensorycznej II stopnia,

   ■ zatrudnienie asystenta nauczyciela przedszkola w grupie integracyjnej.

2) Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      - „Mali ogrodnicy” - zajęcia przyrodnicze,

      - „Niemiecki na wesoło” zabawy w teatr,

      - zajęcia terapii pedagogicznej,

      - zajęcia logopedyczne,

      - zakupienie pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, językowych, terapeutycznych i tanecznych,

      - zajęcia taneczno-ruchowe "ZUMBA KIDS" - ruch, muzyka, taniec,

      - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,

   ■ modernizacja gabinetu terapeutycznego:

      - prace adaptacyjno-remontowe,

      - zakup wyposażenia gabinetu.

3) Przedszkole Publiczne w Żędowicach:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      - „Mali ogrodnicy” - zajęcia przyrodnicze,

      - zajęcia logopedyczne,

      - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

      - zajęcia taneczno-ruchowe "ZUMBA KIDS" - ruch, muzyka, taniec,

      - pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, logopedycznych, terapeutycznych i tanecznych,

   ■ doposażenie gabinetu terapeutycznego:

      - zakup wyposażenia gabinetu,

      - zakup pomocy sensorycznych.

4) Przedszkole Publiczne w Kielczy:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      - „Dotknij, powąchaj, poznaj”- zajęcia przyrodnicze,

      - „Logopedia na wesoło” - zajęcia logopedyczne,

      - „Tańczyć każdy może” - zajęcia taneczne,

      - pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, logopedycznych i tanecznych,

   ■ wydłużenie godzin pracy przedszkola,

   ■ udział nauczyciela w studiach podyplomowych i w kursie kinezjotaping dla logopedów.

 

Wartość projektu to 509 984,21 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 431 599,64 zł,

wkład własny - 78 384,57 zł, w tym wkład w formie udostępnienia sal - 8 262,34 zł 

KWIECIEŃ

Kwiecien

MARZEC

Marzec

LUTY

Luty

Galeria

Galeria

Ważne dokumenty

WD

 

WD1

 

WD2

 

WD3

 

WD4

Historia przedszkola

HP

Ramowy rozkład dnia

RRD

Nasza kadra

NK

 

Nasza kadra   nauczyciele

 

Nasza kadra   obsługa

O nas

ON

STYCZEŃ

Styczen

O NAS - MENU

   ON

 

  NK

  RRD

 

HP

 

WD

 

GRUDZIEŃ

Grudzien

LISTOPAD

Listopad

PAŹDZIERNIK

Październik