RADOSNE PRZEDSZKOLA GMINY ZAWADZKIE

 

Info    Zapytania 

Logotypy

ZAPYTANIA CENOWE


Zapytanie cenowe 1/PP-3/2017

Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem zaprasza

do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż okien wraz z parapetami w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem

Żłobkowym w Zawadzkiem w ramach projektu „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie” współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020.

1. Zapytanie cenowe

2. Formularz oferty

 

Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem informuje,

iż dokonano wyboru oferty na zakup, dostawę i montaż okien wraz z parapetami w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3

z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem w ramach projektu  „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Zapytanie cenowe 2/PP-3/2017

Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem zaprasza

do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wykładziny obiektowej w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem

Żłobkowym w Zawadzkiem w ramach projektu „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie” współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020.

1. Zapytanie cenowe

2. Formularz oferty

 

Gmina Zawadzkie, w imieniu której działa dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem informuje,

iż dokonano wyboru oferty na zakup, dostawę i montaż wykładziny obiektowej w pomieszczeniu Przedszkola Publicznego Nr 3

z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem w ramach projektu  „Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Logotypy

Beznazwy 1

 

 Projekt obejmuje następujące działania:

1) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      - „Mali ogrodnicy”- zajęcia edukacji przyrodniczej i praktyczne działanie,

      - "Teatralna sztuka przedszkolaków szuka" - zajęcia edukacji teatralnej,

      - zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej,

      - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, teatralnych i terapeutycznych,

   ■ dostosowanie miejsc edukacji do potrzeb dzieci niepełnosprawnych:

      - adaptacja pomieszczeń na toaletę dla dzieci w grupie integracyjnej,

      - modernizacja gabinetu terapeutycznego.

      - zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego,

      - zakup urządzeń rekreacyjnych do ogrodu przedszkolnego,

   ■ udział 2 nauczycielek w kursie Integracji Sensorycznej II stopnia,

   ■ zatrudnienie asystenta nauczyciela przedszkola w grupie integracyjnej.

2) Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      - „Mali ogrodnicy” - zajęcia przyrodnicze,

      - „Niemiecki na wesoło” zabawy w teatr,

      - zajęcia terapii pedagogicznej,

      - zajęcia logopedyczne,

      - zakupienie pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, językowych, terapeutycznych i tanecznych,

      - zajęcia taneczno-ruchowe "ZUMBA KIDS" - ruch, muzyka, taniec,

      - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,

   ■ modernizacja gabinetu terapeutycznego:

      - prace adaptacyjno-remontowe,

      - zakup wyposażenia gabinetu.

3) Przedszkole Publiczne w Żędowicach:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      - „Mali ogrodnicy” - zajęcia przyrodnicze,

      - zajęcia logopedyczne,

      - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

      - zajęcia taneczno-ruchowe "ZUMBA KIDS" - ruch, muzyka, taniec,

      - pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, logopedycznych, terapeutycznych i tanecznych,

   ■ doposażenie gabinetu terapeutycznego:

      - zakup wyposażenia gabinetu,

      - zakup pomocy sensorycznych.

4) Przedszkole Publiczne w Kielczy:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      - „Dotknij, powąchaj, poznaj”- zajęcia przyrodnicze,

      - „Logopedia na wesoło” - zajęcia logopedyczne,

      - „Tańczyć każdy może” - zajęcia taneczne,

      - pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, logopedycznych i tanecznych,

   ■ wydłużenie godzin pracy przedszkola,

   ■ udział nauczyciela w studiach podyplomowych i w kursie kinezjotaping dla logopedów.

 

Wartość projektu to 509 984,21 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 431 599,64 zł,

wkład własny - 78 384,57 zł, w tym wkład w formie udostępnienia sal - 8 262,34 zł