Wyniki

Na podstawie art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz §11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podajemy do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem na rok szkolny 2021/2022.

 

 Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem
na rok szkolny 2021/2022
pdf

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie i złożenie woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola w formie papierowej. Druk dostępny jest w placówce lub do pobrania poniżej.

 

 Potwierdzenie woli  pdf

 

Brak potwierdzenia woli w dniach 29.03.2021 r. - 06.04.2021 r.

skutkuje nie przyjęciem dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem na rok szkolny 2021/2022  pdf
Czytany 454 razy
Więcej w tej kategorii: « Luty Marzec »