Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego Nr 3 

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem ogłasza nabór na 28 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem::

Tabela

Kryteria

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem z dnia 8 lutego 2021 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

 Tryb postępowania w sytuacji braku wolnych miejsc w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem
 pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  pdf
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru  pdf
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej  pdf

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem
asystenta rodziny

 pdf
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalnosci gospodarczej
pdf 
Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej,
na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru
pdf

podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr 413/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

Czytany 557 razy
Więcej w tej kategorii: « GRUDZIEŃ Styczeń »