HP

 

  001 006 002
007 010 009
W 1998 r Huta „Andrzej”, do której należał budynek wniosła o zwrot obiektu, ponieważ chciała zagospodarować go zgodnie z własnymi potrzebami. Dalsze funkcjonowanie przedszkola w tym miejscu było więc niemożliwe. Władze gminy postanowiły o 014przeniesieniu przedszkola do budynku Żłobka Miejskiego w Zawadzkiem przy ulicy Harcerskiej 7. Przedmiotowa decyzja została podjęta ze względu na fakt, że żłobek wykorzystywał jedynie 40% miejsca, co powodowało wzrost kosztów jego utrzymania. Podczas tej reorganizacji została zmieniona forma organizacyjna z Przedszkola Hutniczego na zakład budżetowy o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem. Uchwalono nowy statut, który regulował pracę połączonych placówek. W 2001 r do naszego przedszkola dołączono kolejną grupę dzieci ze zlikwidowanego Przedszkola nr 1 przy ulicy Dębowej. Na czele stanęła pani dyrektor mgr Danuta Kozłowska. Funkcję tę piastowała do roku 2011.
013 011 012
Obecnie placówką kieruje pani mgr Renata Grzybek, a pracę dydaktyczno- wychowawczą w trzech oddziałach przedszkolnych sprawują: mgr Aneta Marczyńska, mgr Józefa Zadrożna, mgr Irena Kaliciak, mgr Marta Hetmaniak, mgr Agnieszka Pruska i mgr Małgorzata Pilawa- Grycan. Natomiast grupę Żłobkową prowadzą opiekunki dziecięce: Lidia Michalik, Grażyna Kisiołek i Gabriela Szumska.Nasza placówka spełnia oczekiwania rodziców, jesteśmy otwarci na ich propozycje i współpracę, a zadowolenie i uśmiech naszych wychowanków są najlepszą oceną naszych działań.
016 015