Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego Nr 3 

na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem ogłasza nabór na 31 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem::

Tabela

 

Kryteria

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem
 DOCX
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  DOCX
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru  DOCX
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej  DOCX

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem
asystenta rodziny

 DOCX
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalnosci gospodarczej
DOCX 
Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej,
na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru
DOCX

podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr187/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szk. 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Czytany 912 razy
Więcej w tej kategorii: Wrzesień »