Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym

na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem ogłasza nabór na wolne miejsca, do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

tabela rekrutacja

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem
Żłobkowym w Zawadzkiem
 PDF
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  PDF
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata  PDF
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej  PDF

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem
asystenta rodziny

 PDF
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalnosci gospodarczej
PDF 

podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr 199/XXVII/2017 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20.03.2017 r.

Czytany 416 razy
Więcej w tej kategorii: « LUTY MARZEC »