Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego Nr 3 

na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem ogłasza nabór na 16 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem::

Tabela

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem
 PDF
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  PDF
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru  PDF
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej  PDF

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem
asystenta rodziny

 PDF
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalnosci gospodarczej
PDF 
Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej,
na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru
PDF

podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr Nr 11/XXIX/2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25.01.2019 r.

Czytany 566 razy
Więcej w tej kategorii: « Listopad Grudzień »